Menu Zamknij

RODO

W związku z wejściem w życie RODO dnia 25.05.2018r. poniżej informujemy o podawanych przez Państwa danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych:

ADO podawanych przez Państwa danych osobowych jest:

METAL-ZŁOM Ryszard Ślusarczyk, 32-340 Wolbrom, ul. Targowa 1

NIP: 676 010 40 79, nr rejestrowy BDO: 000024103

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pobieramy od Państwa następujące dane:

  • Imię i nazwisko;
  • adres zamieszkania;
  • numer dowodu osobistego
  • PESEL

Dane osobowe o których mowa powyżej są nam niezbędne aby móc wypełnić formularz przyjęcia odpadów metali (zgodnie z art. 102 ust. 1 oraz art. 102 ust. 2 ustawy o odpadach Dz.U.2013 poz. 21), który jesteśmy zobowiązani wystawić a Państwo podpisać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest również warunkiem zawarcia umowy sprzedaży złomu.

(art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – warunek zawarcia umowy)

(art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wymóg ustawowy)

Przypominamy, że identyfikacja PESEL jest jedyną identyfikacją, jaka jest cały czas stała – imiona, nazwisko lub dowód można zmienić, podobnie jak adres zamieszkania.

W przypadku gdy nie chcą Państwo podać swoich danych osobowych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy tzn. wypełnić F.P.O.M., tym samym mamy obowiązek odmowy przyjęcia przywiezionego przez Państwa złomu.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne ale jest wymogiem ustawowym. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, art. 102)

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Uprzejmie Państwa informujemy, iż jedynym odbiorcą Państwa danych osobowych jest
METAL-ZŁOM Ryszard Ślusarczyk.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu innemu podmiotowi ani instytucji z wyjątkiem prośby od organów i instytucji ochrony prawa (policja, prokuratura, urzędy itd.)  !

  1. Sposoby przetwarzania danych osobowych:  

Przetwarzanie danych osobowych w firmie METAL-ZŁOM Ryszard Ślusarczyk odbywa się manualnie – nie wykorzystujemy ani systemów zautomatyzowanych, ani nie profilujemy na podstawie takich danych.

  1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do wglądu w archiwizowane przez nas Państwa dane osobowe (prawo modyfikowania, sprostowania itd.).

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.